Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 12 : 220
Năm 2022 : 31.068

Kế hoạch trường học an toàn, chống tai nạn thương tích năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chỉ đạo công tác tháng 10/2021 MN Thụy Dương

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Phòng chống cháy nổ năm 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch YT học đường năm 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch xây dựng quản lý CSVC trường MN Thụy Dưng năm 2021-2022

Ngày ban hành:
20/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực